Kompanzasyon Sistemleri

Reaktif Ceza Bedeli Ödemeyin!

Elektrik enerjisinin verimli bir şekilde kullanılması tüketimde tasarrufu beraberinde getirecektir. Kompanzasyon sistemlerinin kurulumunun yanı sıra elektrik enerjisini ölçme, izleme, koruma ve kontrol işlemlerini gerçekleştirecek cihazlar ilave ederek kullanıcının sürekli olarak sistemi izleme ve sisteme müdahale etme imkânı kazanmasını sağlıyoruz. Böylece enerji verimliliğini esas alarak enerji maliyetlerinin azaltılmasını sağlamış oluyoruz.

Mutlu Elektrik olarak bizler, (EPDK) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘nun mevzuat hükümleri gereği, şart koştuğu reaktif oranların aşılmaması için işletmelerin elektriksel güçlerine en uygun düşecek kompanzasyon sistemini tasarlıyoruz. Böylece siz müşterilerimizin gereksiz yere reaktif ceza ödemesini engelleyerek bir israfında önüne geçmiş oluyoruz.

Kompanzasyon Sistemlerinizin çözüm ortağı olarak aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz.

  • Kompanzasyon sistemlerinin kurulumunu yapıyoruz.
  • Kompanzasyon sistemlerinin bakımını yapıyoruz.
  • Kompanzasyon sistemlerinin revizyon işlemini yapıyoruz.
  • Kompanzasyon sistemlerinin aylık periyodik bakımını yapıyoruz.

Reaktif Ceza Bedeli Ödeyip Ödemediğinizi Nasıl Anlarsın?

Aşağıdaki örnek faturaları inceleyerek elektrik faturanızda reaktif ceza bedeli ödeyip ödemediğinizi öğrenebilirsiniz.

veya

Reaktif Ceza Bedelini ödeyip ödemediğinizi öğrenmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz Mutlu Elektrik’in uzman ekibi ile iletişime geçtiğiniz taktirde reaktif ceza bedelini ödeyip ödemediğiniz hakkında gerekli bilgileri alabilirsiniz.

 

CEZASIZ FATURA ÖRNEĞİ

cezasız fatura örneği

CEZALI FATURA ÖRNEKLERİ
cezalı fatura örneği

cezalı fatura örneği

 Kompanzasyon Sistemlerini Kurması Gereken İşletmeler

Sözleşme gücü 9 kw ile 29 kw arasında olan işletmeler ile 29 kw’ın üzerinde olan işletmelerde Kompanzasyon yapmak ihtiyacı oluşmaktadır.

Şebeke gücü; 9kw – 29 kw arası işletmelerde ceza sınırı:

  • Kapasitif tüketimin, aktif tüketime oranı %20 yi geçmemeli
  • İndüktif tüketimi, aktif tüketime oranı %33 ü geçmemeli

Şebeke gücü; 29 kw’dan daha yüksek işletmelerde:

  • Kapasitif tüketim, aktif tüketim e oraný  %15’i geçmemeli
  • İndüktif tüketimi, aktif tüketime oranı  %20’yi geçmemeli